Z Kartą Rodzinną 3+ taniej także w Myślęcinku!

Wersja do wydrukuWersja PDF

Myślęcinek i jego partnerzy prowadzący na terenie parku ośrodki zapraszają rodziny posiadające troje lub więcej dzieci! 

Bydgoska Rodzina 3 Plus to program, który ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i jej pozytywnego wizerunku. Sprzyja jej wzmacnianiu, przeciwdziałaniu jej wykluczeniu, wspieraniu realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz wyrównywaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci.

Beneficjentami Programu będą rodziny, w tym rodziny zastępcze, mieszkające w Bydgoszczy, składające się z rodziców lub jednego rodzica i mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku,  gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Każdy członek rodziny otrzyma imienną Bydgoską Kartę Rodzinną ze zdjęciem, którą będzie mógł posługiwać się indywidualnie. Karta uprawnia do korzystania z systemu ulg, rabatów  i bonusów przygotowanych przez Partnerów Programu. Do akcji włączył się także Myślęcinek. Co oferuje? Sprawdź, jakie ulgi i ceny biletów proponujemy dużym rodzinom:

•Park Rozrywki (lunapark, plac zabaw, Makroświat, Zaginiony Świat) ponad 35% – 5 zł (dzieci) i 6 zł (dorośli)

•zoo  - 6 zł (dorośli) i 4,5  zł (dzieci od 3 r.ż., młodzież ucząca się i studenci do 25 r.ż.).

•Wakepark - 10% ulgi na wszystkie usługi łącznie z gastronomią.

•Hotel, Restauracja "Pałac" w Myślęcinku oferuje okazicielom karty rabat w wysokości 15% na wszystkie usługi (z wyłączeniem imprez okolicznościowych, masowych i o podobnym charakterze)

•Ośrodek Rekreacji Konnej – 10% na wszystkie usługi

Partnerzy

Sponsorzy