Drzewa Młodej Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

„Drzewa Młodej Bydgoszczy - Tu są nasze korzenie” .
To akcja sadzenia drzew w Myślęcinku.
Od wieków znana jest tradycja, iż z okazji narodzin dziecka sadzi się drzewo. Każdy, komu urodzi się dziecko, aby uczcić to wydarzenie będzie mógł zasadzić drzewo w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.


Jakie są zasady tej akcji:

  1. Każdy rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który jest zameldowany w Bydgoszczy ma możliwość zasadzenia drzewa w Myślęcinku, ma możliwość posadzenia ilości drzew równej liczbie dzieci.
  2. Dwa razy do roku, LPKiW „Myślęcinek” poda do publicznej wiadomości  dokładny termin planowanego nasadzenia wraz ze wskazaniem możliwych gatunków drzew oraz cenami za drzewa. Miejsce zasadzenia drzew znajduje się u zbieg ulic Konnej i Hipicznej w LPKiW „Myślęcinek”
    Pierwszy termin akcji to  21.10.2017, godz. 11,00
  3. Od dnia 25 września 2017 zainteresowane osoby zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza, który załaczony jest poniżej.
    Wypełniony formularz należy wysłać na adres email: sekretariat@myslecinek.pl. Przesyłając formularz  rodzic / opiekun prawny akceptuje regulamin i przepisy LPKiW oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LPKiW na potrzeby akcji „Drzewa Młodej Bydgoszczy”.
  4. Następnie osoby zainteresowane dokonują wpłaty na rzecz LPKiW na konto nr 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 do dnia 10.10.2017 w tytule podając  imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj drzewa. Wpłaty można również dokonać w kasie LPKiW.  Zakupem drzew zajmuje się LPKiW „Myślęcinek”.
  5. W dniu nasadzenia, LPKiW „Myślęcinek” organizuje narzędzia i wyposażenie niezbędne do dokonania nasadzenia. Sadzenie drzew odbywa się pod nadzorem pracowników LPKiW. Po nasadzeniu drzewa rodzic/opiekun prawny otrzyma Certyfikat potwierdzający posadzenie drzewa. Jednocześnie z chwilą dokonania nasadzenia rodzic/opiekun prawny zrzeka się praw własności do drzewa na rzecz LPKiW. Rodzic/opiekun prawny od momentu nasadzenia ma możliwość podlewania rośliny. LPKiW "Myślęcinek" zobowiązuje się do uzupełniania zrębków, nawożenia drzew oraz cięć pielęgnacyjnych.
  6. Gatunki drzew do nasadzeń oraz cennik znajdują się w załączniku poniżej.


Dodatkowo każda osoba, która zechce posadzić drzewo na terenie LPKiW „Myślęcinek” ma możliwość posadzenia drzewa  wzbogacającego kolekcję tematyczną  na terenie Ogrodu Botanicznego niezależnie od powyższych zasad związanych z akcją „Drzewa Młodej Bydgoszczy” na bazie indywidualnych ustaleń z LPKiW. W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem Ogrodu Botanicznego LPKiW na podany adres e-mail: sekretariat@myslecinek.pl

Przykładowe gatunki do wzbogacenia kolekcji w Ogrodzie Botanicznym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu znajdują się w załączniku poniżej.

DataZałącznikWielkość
2017-09-21PDF icon formularz_akcji_drzewa_mlodej_bydgoszczy.pdf69.98 KB
2017-09-21PDF icon gatunki_z_cena.pdf78.93 KB
2017-09-21PDF icon regulamin-drzewa-mlodej-bydgoszczy_myslecinek.pdf86.18 KB

Partnerzy

Sponsorzy