Kampania EAZA Zwierzęta Azji Południowo-Wschodniej

Wersja do wydrukuWersja PDF

Kampania Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów - Zwierzeta Azji Południowo-Wschodniej

 

91

Lata 2011/2013 zostały objęte Kampanią EAZA pn. Zwierzeta Azji Południowo-Wschodniej. Ogród Fauny Polskiej, jak wiele innych ogrodów zoologicznych w Europie przystąpił do tej kampani, wybierając jako gatunki flagowe dla swojej lokalnej kampanii następujące zwierzeta saola, batagur Baska, dzioborożec kasztanogłowy, orangutan sumatrzański i borneański, pangaz, langur Shortridge, słoń indyjski, tamaraw, tygrys, waran z Komodo, nosorożec sumatrzański.

Nasze działania w ramach kampani: 

Dzień Azji w zoo z całym mnóstwem atrakcji!

Azja podbiła serca gości Ogrodu Fauny Polskiej

Dzień Zwierzat - Tajemnice saoli

OPIS KAMPANII

Tegoroczna kampania poświęcona zwierzętom Azji Płd.-Wsch. tak, jak poprzednie skupia się na głównych problemach ekologicznych świata. W tym roku, po raz pierwszy, do Kampanii przyłączyła się Komisja Gatunków Zagrożonych (SSC) działająca w ramach IUCNu (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Azja Płd.-Wsch. to region o jednej z najliczniejszych bioróżnorodności na świecie. Obszar ten zamieszkują najbardziej popularne i rozpoznawalne gatunki naszej planety, takie jak tygrys sumatrzański, słoń indyjski czy orangutan. Nie należy jednak zapominać o innych, mniej znanych i bardziej tajemniczych zwierzętach. To właśnie na nie należy zwrócić uwagę, a właściwymi działaniami zadbać o ich bezpieczną przyszłość. O wyborze zwierząt do Kampanii zadecydował stopień narażenia ich na wyginięcie wg Czerwonej Listy gatunków zagrożonych wyginięciem tworzonej przez IUCN. W momencie rozpoczęcia kampanii lista ta zawierała 162 gatunki z 51 rodzin taksonomicznych, uwzględniających ryby, gady, ptaki oraz ssaki, które pilnie potrzebują naszego wsparcia. Organizatorzy mają nadzieję, że duża różnorodność zagrożonych gatunków ujętych w Kampanii ułatwi zainteresowanym włączenie się do tej akcji. Członkowie EAZy zadecydowali, że ambasadorem kampanii zostanie saola, nazywana także jednorożcem Azji. To mityczne zwierzę jest tak rzadkie, że w swojej kolekcji nie posiada go żaden ogród zoologiczny na świecie. Pozostałe gatunki wybrane do projektów są również zadziwiające i mało znane, np. pangaz (Pangasianodon gigas), dzioborożec kasztanogłowy (Aceros waldeni), krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis) i wiele innych. Zadaniem Kampanii jest zwrócenie uwagi europejskich instytucji, środowisk biznesowych i opinii publicznej na gatunki zagrożone wyginięciem występujące w Azji Płd.-Wsch. Wskazanie Europejczykom właściwych zachowań konsumenckich, dzięki którym można ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Co ważniejsze, zasadniczym celem kampanii jest zebranie co najmniej 750 000€ na utworzenie funduszu, którego środki będą finansowały projekty ochroniarskie realizowane w Azji Płd.-Wsch.

 

CELE KAMPANII

Azja Płd.-Wsch. jest jednym z regionów o najbogatszej różnorodności biologicznej na świecie. Występują tam jedne z najbardziej znanych i lubianych gatunków naszej planety, takie jak tygrys sumatrzański, słoń azjatycki i orangutan. Jednak Kampania koncentrować się będzie także na zwierzętach bardziej tajemniczych, które zamieszkują różnorakie siedliska. Gatunki takie jak: mityczna saola, nosacz sundajski, żółw wężoszyi McCorda, spektakularne olbrzymie ryby majestatycznych rzek Płd.-Wsch. Azji, a także magiczne dzioborożce oraz gady.  Komisja Gatunków Zagrożonych (SSC) wybrała takie gatunki zwierząt, które szczególnie narażone są na nielegalne odłowy i handel oraz utratę siedlisk. Komisja SSC powołała też fundację Action Asia (Akcja Azja), której zadaniem jest pomoc w walce o przetrwanie zagrożonych gatunków. Do gatunków zagrożonych wyginięciem należy saola, której liczebność szacuje się na nie więcej niż kilkaset osobników. Z tego powodu powinniśmy objąć ją należytą ochroną zanim będzie za późno. Pomimo, że większość gatunków narażonych na wyginięcie jest słabo poznana, na pewno pełnią istotną rolę w utrzymaniu zdrowia ekosystemów, w których występują. Tym samym wpływają na prawidłowe funkcjonowanie lasów tropikalnych, nazywanych zielonymi płucami Ziemi. Chociaż nielegalny handel zwierzętami w Azji Płd.-Wsch. uległ zmniejszeniu, to wciąż stanowi poważne utrudnienie w ochronie tych siedlisk.

Cele kampanii:

  • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Europy, instytucji i sfery biznesowej w zakresie ochrony gatunków Azji Płd.-Wsch.
  • Zebranie 750 000 € na sfinansowanie projektów ochroniarskich.
  • Zmniejszenie kłusownictwa oraz nielegalnego handlu zwierzętami, którym grozi wymarcie.
  • Kształtowanie proekologicznych zachowa konsumenckich wśród Europejczyków.

Do Kampanii wybrano gatunki zagrożone wyginięciem, występujące w Azji Płd.-Wsch. poza środowiskiem morskim, o masie ciała większej niż 1 kg (zgodnie z IUCN/SSC, która ustaliła, że populacje gatunków dużych zwierząt w tym regionie Azji zmniejszają się najszybciej). Organizatorzy Kampanii skupili się na krajach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W ten sposób będą one mogły realizować swoje wytyczne dotyczące zagrożonych gatunków, poprzez: lobbowanie w Komisji Europejskiej oraz pozostałych kręgach decydentów, zbiórkę funduszy na akcje ochroniarskie, a także nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach.

91

Ambasadorem kampanii jest saola (Pseudoryx nghetinhensis). Gatunek opisany dopiero w 1993 roku na terenie środkowego Wietnamu. Saola była jednym z najbardziej spektakularnych zoologicznych odkryć  XX wieku, porównywalnym do odkrycia okapi (Okapia johnstoni) w środkowej Afryce. Okapi i saola są podobne pod wieloma względami: mają bardzo charakterystyczny wygląd, są dużymi, kopytnymi zwierzętami prowadzącymi samotniczy tryb życia, zamieszkują pierwotny las tropikalny i zostały bardzo późno odkryte. Jednak saola jest jeszcze bardziej zdumiewająca, gdyż została odkryta prawie cały wiek później niż okapi. Saola, która jest bardziej zagrożona wyginięciem, to endemit zamieszkujący góry Annamskie Laosu oraz Wietnamu. Od momentu odkrycia, głównie z powodu intensywnych polować, jej liczebność spadła i stała się ona gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem (CR, 2010 Red List IUCN). Precyzyjne określenie wielkości jej populacji nie jest możliwe, głównie z powodu trudności w namierzeniu jej w środowisku naturalnym oraz braku nakładów finansowych na jej ochronę. Szacuje się, że na wolności prawdopodobnie pozostało od 10 do 400 osobników. Saola jest obecnie jednym z najbardziej zagrożonych ssaków Azji i świata.

Więcej informacji na stronie: http://www.southeastasiacampaign.org/

Partnerzy

Sponsorzy