Plaża i grillowanie w parku

Wersja do wydrukuWersja PDF

Grillowanie

Po dewastacji stacjonarnych grillów, informujemy o możliwości rozpalenia własnego grilla na polanie. Jeżeli jednak zapomnicie Państwo o swoim sprzęcie, będziecie mogli zakupić jednorazowy grill w cenie 15 zł oraz węgiel wraz z rozpałką w domku golfowym, usytuowanym naprzeciwko polany grillowej. Pole golfowe czynne będzie od maja w godzinach 10-19, a w sezonie letnim do godziny 20.

Zapraszamy również do skorzystania z drugiego punktu wyznaczonego do grillowania, którym jest polana znajdująca się na terenie kompleksu Park Rozrywki-Zaginiony Świat. Aby móc z niego korzystać, należy zarezerwować termin pod numerem telefonu 664 131 682 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

UWAGA!!!! W Myślęcinku obowiązuje zakaz rozpalania ognia, dlatego nie można organizować grillowania w miejscach innych niż do tego wyznaczonych!!!!

Plaża

Regulamin Plaży „Myślęcinek”

 

 

1.      Plaża jest obiektem Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.  w Bydgoszczy i w przypadku korzystania z niej należy respektować także ogólny regulamin korzystania z parku.

 

2.      Plaża jest otwarta w okresie letnim, codziennie w godz. 9-20.

 

3.      Obowiązuje zakaz kąpieli.

 

4.      Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie Plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

5.      Przy Plaży, na polanie grillowej, wyznaczono miejsca do grillowania i ustawiono metalowe kosze na popiół. Grille jednorazowego użytku, węgiel i rozpałkę  można zakupić w Domku Golfowym. Można również korzystać z własnego sprzętu i podpałki.

 

6.      Po skończonym pikniku należy uprzątnąć miejsce grillowania. Odpady i śmieci mogą byś wyrzucane tylko do metalowych koszy ustawionych na terenie Plaży.

 

7.      Plażowanie i leżakowanie jest dozwolone na terenie Plaży.

 

8.      Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków odurzających.

 

9.      Na terenie plaży zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku szczególnych sytuacji, jak np. imprez masowych.

 

10.  Ponadto, osobom znajdującym się na terenie Plaży nie wolno:

 

a) korzystać z Plaży w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,

b) zakłócać spokoju,

c) niszczyć urządzeń i sprzętu,

 d) zaśmiecać i brudzić terenu.

 

11.  Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Plaży. Natomiast dopuszcza się ich wprowadzanie na tereny zielone wokół Plaży, zgodnie z regulaminem LPKiW „Myślęcinek”.

 

12.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą zmuszone do opuszczenia terenu Plaży.

 

13.  Korzystający ze sprzętu lub urządzeń na Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną z ewentualnie wyrządzone szkody.

14.  Zabrania się umieszczania reklam bez zgody Zarządcy.

 

15.  W przypadku wynajęcia polany grillowej i plaży na imprezę zleconą, Zarządca może zamknąć  teren.

 

Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

91

91

91

Partnerzy

Sponsorzy