Back to top

Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 589529-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych

Nr referencyjny: 4/UZP/PZ/2017

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Ogłoszenie przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 579808-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.:Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 500011413-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

LPKiW"Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postepowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Przetargi: 

9/PM/2017 Bydgoszcz, dnia 24.07.2017 r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa do Leśnego Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy estetycznie wykonanych gadżetów reklamowych o następujących parametrach:

Informacje z otwarcia ofert zadania pn.: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Bydgoszcz, 10.07.2017r.
Zamawiający:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszcz
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Przetarg nieograniczony nr 1/UZP/PT/2017 pn.: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek.
Informacje z jawnego otwarcia ofert, zgodnie SIWZ pkt. 19.8., a także z art. 86 ust.5 uPzp:
1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 476266,93 zł brutto.
2) Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zapewnienie artystom w dniach 3 i 10 września 2017 techniki estradowej - nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą.

Przetargi: 

Bydgoszcz 10.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zapewnienie artystom,tj. Sound’n’Grace, Margaret, oraz innym lokalnym artystom techniki estradowej, tj. nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą, podczas imprez wymienionych poniżej. Wykonawca uzgodni we własnym zakresie raidery z managerami wymienionych poniżej artystów.

Przetarg nieograniczony pn.:Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 538210-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
UWAGA WYKONAWCY
1. Odpowiedź z dnia 27.06.2017r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.06.2017r.
2. Odpowiedź z dni 04.07.2017r. na pytanie Wykonawcy z dni 03.07.2017r.

Seiten

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.