Aktualności

Regulamin terenu oraz imprezy masowej pn."Powitanie Lata 2012"

REGULAMIN   IMPREZY   MASOWEJ  
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 -  na  terenach parkowych spółki

  Zasady Ogólne:

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy,
  2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych  obowiązujących  na  terenie  obiektu.

  Zasady Szczegółowe:

Partnerzy

Sponsorzy