Archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Przetargi: 

!!!UWAGA WYKONAWCY ZMIANY!!!

 SIWZ PKT. 3.2.
WZÓR UMOWY PAR. 9 UST.2; PAR. 7 UST.5; PAR. 3 UST.1.24;
ZAŁ. 1 DO UMOWY (ZAŁ.2 SWIZ) TJ.:
-OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII NA WYBRANYCH OBIEKTACH ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY,
-PLANOWANY OKRES DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
-OKRES ROZWIĄZANIA UMOWY,
-NR LICZNIKA PKT.16 ZASILANIE TRAMPÓW
ZAŁĄCZNIKI ZE ZMIANAMI ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY.

Partnerzy

Sponsorzy