Back to top

Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Informacja z sesji otwarcia ofert

- przetarg nieograniczony nr 1/UZP/PZ/2017 pn. "Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy"

 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą.

Przetargi: 

Bydgoszcz 10.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą

ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 052/ 328-00-09
fax. 052/ 328-00-24
strona: www.myslecinek.pl

Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 37743 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Bydgoszcz:

Przedmiot zamówienia: Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr referencyjny 1/UZP/PZ/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Termin składania ofert: 15.03.2017 r. godz. 9.00

LPKiW "Myślęcinek" sp. zo.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie na dzierżawę 2 sztuk automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z bieżącą obsługą.

Przetargi: 

Bydgoszcz 23.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą

ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 052/ 328-00-09
fax. 052/ 328-00-24
strona: www.myslecinek.pl

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" ogłasza konkurs ofert na dostarczenie i zamontowanie bezprzewodowego systemu monitorowania GSM/GPRS terenu Parku Rozrywki

Przetargi: 

Bydgoszcz, 14.12.2016 r.

Ogłoszenie

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na dostarczenie i zamontowanie bezprzewodowego systemu monitorowania GSM/GPRS terenu Parku Rozrywki

Konkurs ofert na dzierżawę lokalu w Pawilonie Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Specyfikacja konkursu ofert na dzierżawę lokalu w
Pawilonie Akwarium i Terrarium na terenie
Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Adres lokalu: Bydgoszcz, ul. Gdańskiej 177A

Bydgoszcz dnia 06.10.2016 r.

1.Informacje o wydzierżawiającym:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w obrębie polany Różopole w LPKIW

Przetargi: 

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w obrębie polany Różopole w LPKiW

                                                                        Bydgoszcz, 25 lipca 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 55686-2016 z dnia 2016-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na remoncie istniejących ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie ogrodu zoologicznego w LPKiW Myslęcinek. Remont polega na wykorzystaniu...
Termin składania ofert: 2016-03-25

Strony

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.