Back to top

Ogłoszenie przetarg nieograniczony - usługi pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 601967-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dozór obiektów na terenie Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 500046507-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 20.10.2017r.
Zmiana z dnia 20.10.2017r. terminu składania i otwarcia ofert-SIWZ
Zmiana z dnia 20.10.2017r. formularza ofertowego
Zmiana z dnia 20.10.2017r. zapisów w umowie

Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie nr 4/UZP/PZ/2017

Przetargi: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:              przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych nr 4/UZP/PZ/2017

Ogłoszenie przetarg nieograniczony - roboty budowlane pn.:WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 598604-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28
PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH
ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 589529-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych

Nr referencyjny: 4/UZP/PZ/2017

Ogłoszenie o zamówieniu: usługi

Ogłoszenie przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 579808-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.:Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 500011413-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

LPKiW"Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postepowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Przetargi: 

9/PM/2017 Bydgoszcz, dnia 24.07.2017 r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa do Leśnego Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy estetycznie wykonanych gadżetów reklamowych o następujących parametrach:

Strony

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.