Back to top

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" ogłasza konkurs ofert na dostarczenie i zamontowanie bezprzewodowego systemu monitorowania GSM/GPRS terenu Parku Rozrywki

Przetargi: 

Bydgoszcz, 14.12.2016 r.

Ogłoszenie

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na dostarczenie i zamontowanie bezprzewodowego systemu monitorowania GSM/GPRS terenu Parku Rozrywki

Konkurs ofert na dzierżawę lokalu w Pawilonie Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Specyfikacja konkursu ofert na dzierżawę lokalu w
Pawilonie Akwarium i Terrarium na terenie
Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Adres lokalu: Bydgoszcz, ul. Gdańskiej 177A

Bydgoszcz dnia 06.10.2016 r.

1.Informacje o wydzierżawiającym:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w obrębie polany Różopole w LPKIW

Przetargi: 

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkty sprzedaży piwa na wyłączność w obrębie polany Różopole w LPKiW

                                                                        Bydgoszcz, 25 lipca 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 55686-2016 z dnia 2016-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na remoncie istniejących ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie ogrodu zoologicznego w LPKiW Myslęcinek. Remont polega na wykorzystaniu...
Termin składania ofert: 2016-03-25

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 5/UZP/PT/2016 pn.:Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych

Przetargi: 

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 5/UZP/PT/2016, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 216).

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych.

Zlecenie zostanie udzielone:

Idolek.pl

Krzysztof Kozłowski

ul.Forteczna 20

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2016 pn.:Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek

Przetargi: 

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2016, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 216).

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont ciągów pieszych na terenie Ogrodu Zoologicznego w LPKiW Myślęcinek.

Zlecenie zostanie udzielone:

KADA-BIS

GRUPA BUDOWLANA SP. Z O. O.

ul. Wydmy 3

85-188 Bydgoszcz

Konkurs ofertowy na dzierżawę obiektu gastronomicznego "Chatka Dino" położonego w Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 26.04.2016 r.

 

Ogłoszenie

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę obiektu gastronomicznego „Chatka Dino”
położonego w Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy

 

Strony

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.