Back to top

LPKiW ogłasza postępowanie na zabezpieczenie medyczne imprez masowych organizowanych na terenie LPKiW "Myślęcinek"

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2017
OGŁOSZENIE
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-868 Bydgoszcz) przy ulicy Gdańskiej 173-175 ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie medyczne imprez masowych-artystycznych , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych.

LPKiW ogłasza postępowanie na zabezpieczenie imprez masowych organizowanych na terenie LPKiW "Myślęcinek"

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2017
OGŁOSZENIE
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-868 Bydgoszcz) przy ulicy Gdańskiej 173-175 ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie imprez masowych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013, poz. 611 z późn. zm.), pn.
1. „Otwieracz” w dniu 18.06.2017
2. „Pożegnanie Lata” /”Babie Lato”w dniu 03.09.2017
Powyższe terminy maja charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – Dostawa bagażowego pojazdu akumulatorowego na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego

Przetargi: 

Bydgoszcz, 19.04.2017 r.
Nr postępowania 4/PM/2017

OGŁOSZENIE
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 EURO bez zastosowania uPzp na: Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego na potrzeby własne
LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego

Odpowiedź LPKiW na pytania oferenta dotyczące postępowania NR 3/PM/2017

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 05.04.2017

W postępowaniu NR 3/PM/2017 wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 EURO bez zastosowania uPzp na: Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne” jeden z oferentów zadał pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 EURO bez zastosowania uPzp na: Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne.

Przetargi: 

Bydgoszcz, 30.03.2017 r.
Nr postępowania 3/PM/2017

OGŁOSZENIE
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 EURO bez zastosowania uPzp na: Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego

Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Informacja z sesji otwarcia ofert

- przetarg nieograniczony nr 1/UZP/PZ/2017 pn. "Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy"

 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą.

Przetargi: 

Bydgoszcz 10.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą

ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 052/ 328-00-09
fax. 052/ 328-00-24
strona: www.myslecinek.pl

Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrozonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przetargi: 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 37743 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Bydgoszcz:

Przedmiot zamówienia: Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr referencyjny 1/UZP/PZ/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Termin składania ofert: 15.03.2017 r. godz. 9.00

LPKiW "Myślęcinek" sp. zo.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie na dzierżawę 2 sztuk automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z bieżącą obsługą.

Przetargi: 

Bydgoszcz 23.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie pn.: dzierżawa 2 szt. automatów parkingowo-biletowych do poboru opłat za parkowanie na terenie LPKiW wraz z obsługą bieżącą

ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 052/ 328-00-09
fax. 052/ 328-00-24
strona: www.myslecinek.pl

Strony

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.