Back to top

Dostawa warzyw do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr postępowania 7/PZ/2017

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa warzyw do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

Nr postępowania 10/PT/2017- poniżej 30 000€ - bez zastosowania.

Zgodnie z ogłoszeniem na roboty budowlane z dnia 07.09.2017r. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisu rozdział IX. Inne pkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.”

Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr postępowania 4/PZ/2017

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Dostawa owoców do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr postępowania 5/PZ/2017

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa owoców do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Strony

Subscribe to

Copyright © LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU "MYŚLĘCINEK" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY. Wszystkie prawa zastrzeżone.