Zamówienia poniżej 30 tys. EURO

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Bydgoszcz, dnia 27.09.2017r.

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

Nr postępowania 11/PT/2017- poniżej 30 000€ - bez zastosowania.

Zgodnie z ogłoszeniem na roboty budowlane z dnia 18.09.2017r. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisu rozdział IX. Inne pkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.”

Ogłoszenie – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Bydgoszcz 27.09.2017 r.
OGŁOSZENIE – roboty budowlane
Nr postępowania 13/PT/2017
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza
postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€ - bez zastosowania uPzp na roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, tel. 052/ 328-00-09, fax. 052/ 328-00-24, www.myslecinek.pl

Dostawa warzyw do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr postępowania 7/PZ/2017

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa warzyw do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Unieważnienie postępowania – roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

Nr postępowania 10/PT/2017- poniżej 30 000€ - bez zastosowania.

Zgodnie z ogłoszeniem na roboty budowlane z dnia 07.09.2017r. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisu rozdział IX. Inne pkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.”

Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Nr postępowania 4/PZ/2017

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Partnerzy

Sponsorzy