Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania na dostawę 11 szt. wózków do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW

Przetargi: 

Bydgoszcz, 16.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW nr 10/PM/2017.

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę gadżetów reklamowych.

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 11.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania na dostawę gadżetów reklamowych

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania poniżej 30 tys. EURO dostawę gadżetów reklamowych na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy nr 9/PM/2017r. z dnia 24.07.2017 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Przetargi: 

Bydgoszcz, 07.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania na dostawę środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postepowania poniżej 30 tys. EURO na dostawę środków czystości do LPKiW nr 7/PM/2017.

Unieważnienie postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na „Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego”

Przetargi: 

Bydgoszcz, 08.05.2017 r.

Unieważnienie postępowania nr 4/PM/2017

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy unieważnia postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na „Dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego” nr 4/PM/2017, z powodu złożenia ofert zawierających kwoty przewyższające środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zakończenie postępowania o wartości poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie medyczne imprez masowych organizowanych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w roku 2017

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie wyniku postępowania 4/PM/2017

Leśny Park kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania o wartości poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie medyczne imprez masowych organizowanych na terenie Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.
Wybrano ofertę Firmy:

NZOZ Live Med. Sp. z o.o.Al. Powstańców Wlkp. 33, 85-090 Bydgoszcz
za cenę: 45 zł brutto za godzinę

słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100
Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zakończenie postępowania o wartości poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie imprez masowych organizowanych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w roku 2017

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie wyniku postępowania 5/PM/2017

Leśny Park kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania o wartości poniżej 30 tys. EURO na zabezpieczenie imprez masowych organizowanych na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w roku 2017

Wybrano ofertę Firmy:
EKOTRADE sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz
za cenę: 19,19 zł brutto/godzinę pracy pracownika ochrony

słownie: dziewiętnaście złotych 19/100

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania na dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego

Przetargi: 

Bydgoszcz, 19.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania
na dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postepowania poniżej 30 tys. EURO na dostawę bagażowego pojazdu akumulatorowego oraz przyczepy rolniczej na potrzeby własne LPKiW w Bydgoszczy w formie leasingu operacyjnego nr 3/PM/2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie nr 1/UZP/PZ/2017

Przetargi: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa wołowiny, mięsa drobiowego, tuszek nutrii i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy nr 1/UZP/PZ/2017

Partnerzy

Sponsorzy