„Drzewa Młodej Bydgoszczy - Tu są nasze korzenie” – to druga edycja akcji sadzenia drzew w Myślęcinku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

„Drzewa młodej Bydgoszczy - Tu są nasze korzenie” – to druga edycja akcji sadzenia drzew w Myślęcinku. Każdy, komu urodzi się dziecko, aby uczcić to wydarzenie będzie mógł zasadzić drzewo w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.


Pomysł akcji „Drzewa młodej Bydgoszczy – Tu są nasze korzenie” zgłosił Radny Miasta Bydgoszcz Ireneusz Nitkiewicz oraz z ramienia Nowoczesnej Michał Grzybowski. Obecnie akcję z ramienia Nowoczesnej pilotuje Maciej Wojtczak, szef Nowoczesnej Koło Bydgoszcz. Panowie swoim projektem zainteresowali miasto Bydgoszcz, które włączyło się do tej akcji.


 

Jakie są zasady tej akcji:

1. Każdy rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który jest zameldowany w Bydgoszczy ma możliwość zasadzenia drzewa w Myślęcinku, w ilości równej liczbie dzieci.

2. Dwa razy do roku, LPKiW „Myślęcinek” podaje do publicznej wiadomości termin planowanego nasadzenia wraz ze wskazaniem możliwych gatunków drzew oraz cenami za te drzewa. Miejsce zasadzenia drzew znajduje się u zbieg ulic Konnej i Hipicznej w LPKiW „Myślęcinek” Termin najbliższej akcji to 21.04.2018, godz. 11,00

3. Do dnia 16 kwietnia 2018 zainteresowane osoby zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza, który należy pobrać ze strony głównej www.myslecinek.pl. zatytułowanego „Drzewa Młodej Bydgoszczy” Wypełniony formularz należy wysłać na adres email: sekretariat@myslecinek.pl. Przesyłając formularz rodzic / opiekun prawny akceptuje regulamin i przepisy LPKiW oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LPKiW na potrzeby akcji „Drzewa młodej Bydgoszczy”.

4. Następnie osoby zainteresowane dokonują wpłaty na rzecz LPKiW na konto nr 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj drzewa. Wpłaty można również dokonać w kasie LPKiW. Zakupem drzew zajmuje się LPKiW „Myślęcinek”

5. W dniu nasadzenia, LPKiW „Myślęcinek” organizuje narzędzia i wyposażenie niezbędne do dokonania nasadzenia. Sadzenie drzew odbywa się pod nadzorem pracowników LPKiW. Po nasadzeniu drzewa rodzic/opiekun prawny otrzyma Certyfikat potwierdzający posadzenie drzewa. Jednocześnie z chwilą dokonania nasadzenia rodzic/opiekun prawny zrzeka się praw własności do drzewa na rzecz LPKiW. Rodzic/opiekun prawny od momentu nasadzenia ma możliwość podlewania rośliny. LPKiW natomiast zobowiązuje się do uzupełniania zrębków, nawożenia drzew oraz cięć pielęgnacyjnych.

6. Gatunki drzew do nasadzeń oraz cennik znajdują się w załączniku poniżej.

Dodatkowo każda osoba, która zechce posadzić drzewo na terenie LPKiW „Myślęcinek” ma możliwość posadzenia drzewa wzbogacającego kolekcję tematyczną na terenie Ogrodu Botanicznego niezależnie od powyższych zasad związanych z akcją „Drzewa młodej Bydgoszczy” na bazie indywidualnych ustaleń z LPKiW. W tym celu należy skontaktować się z kierownikiem Ogrodu Botanicznego LPKiW na podany adres e-mail : sekretariat@myslecinek.pl Przykładowe gatunki do wzbogacenia kolekcji w Ogrodzie Botanicznym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu znajdują się na stronie głównej www.myslecinek.pl zatytułowanej „ Drzewa młodej Bydgoszczy”

DataZałącznikWielkość
2018-04-04Plik formularz_drzewa_mlodej_bydgoszczy.docx41.08 KB
2018-04-04Plik gatunki_wraz_z_cena.docx17.36 KB
2018-04-04Plik regulamin-drzewa-mlodej-bydgoszczy_myslecinek.docx37.63 KB

Partnerzy

Sponsorzy