Myślęciński botanik bohaterem publikacji

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ogród Botaniczny w Myślęcinku będzie jednym z bohaterów publikacji ukazującej specyfikę wojewódzkich botaników. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie

25 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach istniejącej współpracy, podpisał porozumienie z Ogrodami Botanicznymi: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ogrodem Zoobotanicznym w Toruniu.

Celem porozumienia jest wydanie publikacji prezentującej specyfikę ogrodów botanicznych województwa, w tym ich kolekcji gatunków chronionych i leczniczych, sędziwych drzew (w tym pomników przyrody) i krzewów, roślin rodzimych i obcych, odmian botanicznych występujących w naturze i ogrodowych odmian ozdobnych.

Obecnie ogrody botaniczne w województwie kujawsko-pomorskim stanowią miejsca ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji. Są istotnymi jednostkami pracującymi na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i utrzymania zagrożonych gatunków poprzez m.in. gromadzenie zasobów genetycznych. Pełnią też szczególne funkcje edukacyjno-rekreacyjne dla mieszkańców dużych aglomeracji, zapewniając dostęp do terenów zielonych, szczególnie w obszarach zurbanizowanych.

Publikacja zostanie zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

(materiał RDOŚ w Bydgoszczy, fot. Karolina Hunker)

Partnerzy

Sponsorzy