Dostępność architektoniczna

Wersja do wydrukuWersja PDF

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Park  jest obiektem parkowym o powierzchni 600 hektarów o urozmaiconej rzeźbie terenu. Alejki parkowe w przeważającej części są alejkami asfaltowymi, ziemnymi, część ciągów jest wykonana z kostki brukowej w Ogrodzie Botanicznym.

Wejście na teren Parku jest możliwe od strony ulicy Gdańskiej, Rekreacyjnej, Konnej i Jeździeckiej.  Przystanki komunikacji miejskiej MZK : ul. Gdańska linia numer 52, zatrzymuje się wzdłuż Parku, linia tramwajowa MZK – numer 1 , 2 i 10 zatrzymuje się na pętli przy ul. Rekreacyjnej.

Parkingi zlokalizowane są przy ul. Gdańskiej 173-175, w odległości 100 m od wejścia na teren ZOO, Zarządu Spółki. Na terenie parkingu są wyznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku  „Myślęcinek” obowiązuje zakaz ruchu pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK SIEDZIBY ZARZĄDU SPÓŁKI

W siedzibie Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy znajdują się sekretariat, który mieści się na parterze oraz pomieszczenia biurowe (parter i I piętro). Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.  Dla osób na wózkach budynek jest niedostępny.

W celu załatwienia sprawy można zadzwonić pod numer 52-328-00-09 i poprosić o asystę pracownika.

W pobliżu budynku Zarządu przy parkomacie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości technicznych, aby pojazd można zaparkować bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

OGRÓD ZOOLOGICZNY

Obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych.

Wejście główne do ZOO oraz wyjście na teren Ogrodu są przystosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach. Pobieranie biletu z kasy nie stanowi problemu. Alejki na terenie ZOO są wykonana z kostki brukowej, dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi.   

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z nieodpłatnego wstępu do ZOO, po okazaniu legitymacji lub orzeczenia. Osobie towarzyszącej przysługuje ulgowy bilet.

Pawilon Akwarium Terrarium w części ekspozycyjnej dostosowany jest do poruszania się na wózkach. Wejście do części biurowej oraz sali konferencyjnej
(I piętro) możliwe windą.

W Pawilonie Akwarium Terrarium toalety (na poziomie 0 i piętrze) dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostęp komunikacją miejską od ul. Gdańskiej – autobus linia MZK nr 52,93,94.

W pobliżu ZOO przy parkomacie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce w drugiej części parkingu. Możliwy jest dojazd bezpośredni przed wejściem do budynku ZOO, aby wysiąść z pojazdu.

OGRÓD BOTANICZNY

Ogród jest dostępny dla wszystkich odwiedzających przez cały rok od godz. 9.00 do zmierzchu, zależnie od pór roku.

Wejście na teren Ogrodu: od ul. Konnej - dwa wejścia i od ul. Jeździeckiej. Bramy szerokie, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Parkingi zlokalizowane są w pobliżu wejść na obiekty. Obiekt jest o powierzchni 56,31 ha o urozmaiconej rzeźbie terenu. Alejki parkowe w przeważającej części są wykonane z kostki brukowej, część alejek jest asfaltowych oraz ziemnych.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Na teren Ogrodu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Tabliczki informacyjne opisujące drzewa, krzewy i rośliny zielone nie mają oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych, oraz druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ścieżka dydaktyczna dla osób niewidomych – dostępna od ul. Jeździeckiej po uprzednim zgłoszeniu tel. nr. 52 328-00-09.  Wzdłuż ciągu zgromadzonych roślin ustawiono tabliczki w alfabecie Braille'a, brak jest oznaczeń kontrastowych i na druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dojazd od ul. Jeździeckiej linią MZK nr 52, 94.

TERENY ZIELNII PARKOWEJ

Tereny zieleni dostępne są dla wszystkich chętnych przez cały rok. Obiekt parkowy o powierzchni 104,86 hektarów o urozmaiconej rzeźbie terenu. Alejki parkowe w przeważającej części są alejkami asfaltowymi, ziemnymi, umożliwiającymi swobodne poruszanie się. Dostęp komunikacją miejską od ul. Gdańskiej i ul. Jeździeckiej –autobus linia MZK nr 52, 93,94, od ul. Rekreacyjnej  – pętla tramwajowa  MZK linia 1,2 i 10.

PARK ROZRYWKI

Korzystanie z urządzeń rozrywkowych oraz parku linowego przez osoby z niepełnosprawnościami jest uzależnione od kondycji psychofizycznej danego użytkownika oraz od rodzaju niepełnosprawności. Decyzja o korzystaniu z urządzenia oraz parku linowego jest sprawą indywidualną każdego użytkownika. Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia oraz z parku linowego wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej. Zasady użytkowania danego urządzenia są określone w regulaminach dostępnych przy każdym urządzeniu; wskazany jest tam również wiek użytkownika.

Dojazd do Obiektu - własnym transportem lub komunikacją miejską od
ul. Gdańskiej, przystanek Las Gdański- liniami: 52, 93,94;
ul. Jeździeckiej, przystanek Jeździecka/Hipiczna- linią nr 52;
ul. Rekreacyjnej - linią tramwajową 1,2,10.

Dojście do Parku Rozrywki jest możliwe jedynie alejką parkową asfaltową. Przed wejściem na obiekt nie ma miejsc parkingowych. Dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Rekreacyjnej.  Na teren obiektu prowadzi jedno wejście z kasą biletową. Kasa jest dostępna z poziomu terenu (poziomu zero), dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami, które umożliwiają przejazd osobom na wózku inwalidzkim. Większość alejek na terenie kompleksu jest asfaltowa, miejscami występują szlaki, które nie są pokryte asfaltem, a jedynie utwardzone.

Na terenie obiektu można przebywać z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w Alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Na terenie obiektu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Partnerzy

Sponsorzy