Plaża i grillowanie w parku

Wersja do wydrukuWersja PDF

Grillowanie

Polana usytuowana jest naprzeciwko stoku, przy stawie. 

 

UWAGA!!!! W Myślęcinku obowiązuje zakaz rozpalania ognia, dlatego nie można organizować grillowania w miejscach innych niż do tego wyznaczonych!!!!

 

REGULAMIN PLAŻY „MYŚLĘCINEK”

 

1. Plaża jest obiektem Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z.o.o.w Bydgoszczy.
2. Plaża jest otwarta w okresie letnim, codziennie w godzinach 9-20.
3. Obowiązuje zakaz kąpieli.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ogniska. Dozwolone jest wyłącznie rozpalanie grilla.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Przy plaży, na polanie grillowej, wyznaczono miejsca do grilowania
i ustawiono metalowe kosze na popiół. Grille jednorazowego użytku, węgiel
i rozpałkę można zakupić w Domku Golfowym. Można również korzystać z własnego sprzętu i podpałki.
7. Po skończonym pikniku należy zarówno uprzątnąć miejsce grillowania, jak i polać wodą miejsce, w którym został rozpalany ogień lub pozostały popiół z grilla. Odpady
i śmieci mogą być wyrzucane tylko do metalowych koszy ustawionych na terenie Plaży.
8. Plażowanie i leżakowanie jest dozwolone na terenie Plaży.
9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków odurzających.
10. Korzystający z Plaży biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny
w stosunku do siebie i innych użytkowników.
11.  Na terenie Plaży zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia
i  spożywania  napojów alkoholowych.
12.  Ponadto, osobom znajdującym się na terenie Plaży nie wolno:
a) korzystać z Plaży w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innym
b) zakłócać spokoju ,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu,
d) zaśmiecać i brudzić terenu.
13.  Zabrania się wprowadzania psów  i innych zwierząt na teren Plaży. Natomiast dopuszcza się ich  wprowadzanie na tereny zielone wokół   Plaży, zgodnie
z regulaminem LPKiW „Myślęcinek”
14.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą     zmuszone do opuszczenia terenu Plaży.
15.  Korzystający z urządzeń lub sprzętu na Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualnie wyrządzone szkody.
16.  Zabrania się umieszczania reklam na Plaży bez zgody Zarządcy.
17.  W przypadku wynajęcia polany grillowej i Plaży na imprezę zleconą, Zarządca zamknie teren, o czym wcześniej poinformuje na stronie internetowej  www.myslecinek.pl.
18. W przypadku suszy i w uzasadnionych przypadkach podyktowanych bezpieczeństwem, plaża może zostać wyłączona z możliwości rozpalania ognia
i zamknięta do odwołania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19. Grillowanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi aktualnej sytuacji epidemiologicznej z powodu COVID-19. Grillujący w związku z tymi zaleceniami ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

                                                                                


Zarząd LPKiW „Myślęcinek”
Sp. z.o.o w Bydgoszczy

 

 

91

91

91

Partnerzy

Sponsorzy