LPKIW ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO - SPRZĄTACZKA

Wersja do wydrukuWersja PDF

LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU „MYŚLĘCINEK” SP.Z O.O W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 173-175, 85-674 BYDGOSZCZ
TEL. 885 904 170 (8⁰⁰ - 14⁰⁰) ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPRZĄTACZKA
WYKSZTAŁCENIE: PODSTAWOWE, ZAWODOWE LUB ŚREDNIE

WYMIAR CZASU PRACY: 1/2 ETATU
WYMAGANIA:
- sumienność
- dyspozycyjność

Zakres obowiązków: Praca fizyczna, sprzątanie terenu Akwarium terrarium i pomieszczeń na terenie ogrodu zoologicznego ( pomieszczenia socjalne).
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ – TEL. 885-904-170, W GODZ. OD 8⁰⁰ DO 14⁰⁰
aplikację można wysyłać na adres mail: rekrutacja@myslecinek.pl
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że :
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy (85-674), przy ul. Gdańska 173-175.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez wyraźnej zgody Pani/Pana.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przebiegu rekrutacji.
4.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – pod adresem e-mail iod@myslecinek.pl
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu (oceny czynników osobistych).
7. Podanie danych osobowych do LPKiW „Myślęcinek” jest dobrowolne. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych wynikających z przepisów prawnych lub umownych potrzebnych do zawarcia umowy zagrożone jest świadomym odstąpieniem Pana/Pani od zatrudnienia w spółce LPKiW „ Myślęcinek” w Bydgoszczy.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Partnerzy

Sponsorzy