Dostawa mięsa (część 1) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
4/UZP/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

W dniu 16.03.2020 r. o godz. 9.30 nastąpiło jawne otwarcie ofert. W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa ćwierci wołowych i serc wołowych (CPV 15111000-9) Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, w następujących ilościach: ćwierć tusze wołowe w ilości 9.500 kg , serca wołowe w ilości 400 kg.

Termin wykonania zamówieia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 16.03.2020 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 16.03.2020 r. godz. 9.30

Partnerzy

Sponsorzy