Dostawa mięsa (część 2) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/UZP/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

Zamawiający informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę zlożoną przez: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" ul. Dworcowa 8/1, 86-120 Pruszcz, która otrzymała w punktacji łącznej największą liczbę punktów tj. 100 pkt. Poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W dniu 14.02.2020 r. o godz. 9.30 nastąpiło otwarcie. W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego świeżego, schłodzonego do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy wg następującego asortymentu (CPV 15112000-6): kurczak świeży (tuszki drobiowe kurczęce) w ilości 1800 kg, porcje rosołowe przednie w ilości 1500 kg, serca drobiowe w ilości 450 kg, ćwierci drobiowe tylne w ilości 2700 kg. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.1

Termin wykonania zamówieia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 14.02.2020 r. godz. 9.30

Partnerzy

Sponsorzy