Dostawa wołowiny do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
3/UZP/PZ/2018
Rodzaj zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ćwierci wołowych i serc wołowych (CPV 15111000-9) Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, w następujących ilościach: - ćwierć tusze wołowe w ilości 9.500 kg - serca wołowe w ilości 400 kg

Termin złożenia ofert: 12.11.2018 r. godz. 9.00.

Modyfikacja z dnia 5.11.2018 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poz. 13.1 i 13.12 oraz w ogłoszeniu sekcja IV poz. 6.2) - zmiana terminu złożenia ofert na 13.11.2018 r. godz. 9.00

Partnerzy

Sponsorzy