Informacja z sesji otwarcia ofert

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przeniesiono do archiwum: 2019-10-2

Informacja z sesji otwarcia ofert

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych nr 4/UZP/PZ/2017

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że w dniu 28.09.2017 r. o godz. 9.30 odbyło się otwarcie ofert.
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawa Prawo Zamówień Publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:  222.168,11 zł

Informacje zawarte w ofertach, które Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust.4, podał podczas otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa o adres oferenta

Zaoferowana wartość zamówienia brutto

Czas reakcji w przypadku awarii

Doświadczenie zawodowe

 

1

Idolek.pl Dariusz Kozłowski

ul. Słoneczna 38, 85-368 Bydgoszcz

223.200,00 zł

0,5 godz.

116 m-cy

 

Bydgoszcz dnia 2.10.2017 r

Partnerzy

Sponsorzy