Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu w LPKiW Myślęcinek

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/UZP/PM/2018
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2020-03-22
---------
Uwaga Wykonawcy:

1. zmiana zapisów umowy § 18. z dnia 22.03.2018r. :

-było: 4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
-jest: 4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

-było: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - w wysokości 0,5% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
-jest: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

-dodano zał. nr 1 wzór umowy zmiana 22.03.2018r.

2. dodano w dniu 22.03.2018r.: załącznik 7-33 projekt zieleni 22.03.2018r.

3. w związku z uszkodzeniem poszczególnych plików, załączono w dniu 22.03.2018r.:
załącznik 7-02 plan zagospodarowania 22.03.2018r.
załącznik 7-03 zestawienie wyposażenia 22.03.2018r.
załącznik 7-04 rodzaje i kolorystyka nawierzchni 22.03.2018r.
załącznik 7-10 mapa oświetlenia 22.03.2018r.
załącznik 7-12 uzgodnienie-oświadczenie LPKIW 22.03.2018r
załącznik 7-20 zestaw zabawowy Kopalnia piasku 22.03.2018r.
załącznik 7-26 Karuzela integracyjna 22.03.2018r.
załącznik 7-32 zestaw integracyjny Krokus 22.03.2018r.

4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018r. nr 500070865-N-2018
było: Data: 2018-04-05
jest: Data: 2018-04-19

5.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018r. nr 500071017-N-2018
było: Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (deklaracja zgodności lub certyfikat).
jest: Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (deklaracja zgodności oraz certyfikat).

6. zmiana w SIWZ 1/UZP/PM/ 2018 z dnia 03.04.2018r.
- str. nr 14
pkt. 18.17 :
było: Nie otwierać przed dniem 05.04.2018 r.
jest: Nie otwierać przed dniem 19.04.2018 r.
pkt. 19.2:
było:Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2018 r.
jest:Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r.
pkt. 19.6:
było:Termin otwarcia ofert: w dniu 05.04.2018 r.
jest: Termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2018 r.
- str. nr 3
było: Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (deklaracja zgodności lub certyfikat).
jest: Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (deklaracja zgodności oraz certyfikat).

7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2018r. nr 500077243-N-2018

- było: Data: 2018-04-19, godzina: 09:00
- jest: Data: 2018-04-26, godzina: 10:00
-dodano w ogłoszeniu: Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne urządzeń stanowią jedynie przykład, dany Wykonawcom wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu zamówienia, jak również w celu wskazania dla jakich urządzeń uzyskano oczekiwane i wymagane efekty Przedmiotu zamówienia.

8. zmiana w SIWZ 1/UZP/PM/ 2018 z dnia 10.04.2018r.
- str. 3 dodano: Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne urządzeń stanowią jedynie przykład, dany Wykonawcom wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu zamówienia, jak również w celu wskazania dla jakich urządzeń uzyskano oczekiwane i wymagane efekty Przedmiotu zamówienia.
- str. 14:
pkt. 18.17:
było: Nie otwierać przed dniem 19.04.2018 r. godziną 09:30.
jest: Nie otwierać przed dniem 26.04.2018 r. godziną 10:30.
- str. 14:
pkt. 19.2.:
było: Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r. godzina 09:00.
jest: Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2018 r. godzina 10:00.
- str. 14
pkt. 19.6.:
było:Termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2018 r. godzina 09:30
jest: Termin otwarcia ofert: w dniu 26.04.2018 r. godzina 10:30

9. zmiana załączników z dnia 10.04.2018r.
- zał. nr 5 kosztorys ofertowy
- zał. nr 6 przedmiar
- zał. nr 7-02 plan zagospodarowania
- zał. nr 7-03 zestawienie wyposażenia
- zał. nr 7-04 rodzaje nawierzchni
- zał. nr 7-15 karta techniczna huśtawka dla niepełnosprawnych
- zał. nr 7-33 projekt zieleni 22.03.2018r.

10. odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.04.2018r. na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2018r.

DataZałącznikWielkość
2018-03-21PDF icon OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 534640-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. 223.4 KB
2018-03-21PDF icon SIWZ 1/UZP/PM/20181.06 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 1 wzór umowy 1.04 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia624.65 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu539.67 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 4 formularz ofertowy852.85 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 5 kosztorys ofertowy296.92 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 6 przedmiar robót462.58 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót1.56 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-01 opis techniczny plac zabaw631.18 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-02 plan zagospodarowania0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-03 zestawienie wyposażenia0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-04 rodzaje i kolorystyka nawierzchni0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-05 szczegóły wymiarowe99.41 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-06 chodnik przekrój149.04 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-07 nawierzchnia bezpieczna przekrój188.35 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-08 zestawy ławek z donicami134.11 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-09 opis techniczny oświetlenia376.91 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-10 mapa oświetlenia0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-11 schemat oświetlenia77.74 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-12 uzgodnienia, oświadczenie lpkiw0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-13 uzgodnienie Enea522.34 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-14 uzgodnienia zacisze314.66 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-15 karta techniczna huśtawka dla niepełnosprawnych712.94 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-16 karta techniczna zjeżdżalnia wielbłądzi garb739.16 KB
2018-03-21PDF icon zał. 7-17 karta techniczna domek agatka553.77 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-18 karta techniczna kiwak rekin541.07 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-19 karta techniczna huśtawka podwójna wahadłowa484.94 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-20 karta techniczna zestaw zabawowy kopalnia piasku0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-21 karta techniczna zestaw sprawnościowy merkury577.34 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-22 karta techniczna kiwak podwójny skuter śnieżny443.93 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-23 karta techniczna huśtawka bocianie gniazdo2.34 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-24 karta techniczna mała karuzela0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-25 karta techniczna pociag integracyjny4.53 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-26 karta techniczna karuzela integracyjna0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-27 karta techniczna trampolina601.61 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-28 karta techniczna tuba do przechodzenia437.61 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-29 karta techniczna regulamin na drewnianych nogach506.11 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-30 karta techniczna stojak na rowery422.85 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-31 karta techniczna kosz na śmieci na nodze523.88 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 7-32 karta techniczna zestaw integracyjny kroku0 bajtów
2018-03-21PDF icon zał. nr 8-01 zaświadczenie328.05 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 8-02 decyzja nr 116/20181.45 MB
2018-03-21PDF icon zał. nr 9 informacja o przynależności do grupy kapitałowej595.68 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 10 wykaz wykonanych robót budowlanych648.93 KB
2018-03-21PDF icon zał. nr 11 karta gwarancyjna490.88 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 1 wzór umowy zmiana 22.03.2018r.1.04 MB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-33 projekt zieleni 22.03.2018r.310.14 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-02 plan zagospodarowania 22.03.2018r.434.97 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-03 zestawienie wyposażenia 22.03.2018r.593.21 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-04 rodzaje i kolorystyka nawierzchni 22.03.2018r.174.57 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-10 mapa oświetlenia 22.03.2018r.194.6 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-12 uzgodnienia, oświadczenie lpkiw 22.03.2018r.880.04 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-20 karta techniczna zestaw zabawowy kopalnia piasku 22.03.2018r.443.79 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-26 karta techniczna karuzela integracyjna 22.03.2018r.520.9 KB
2018-03-22PDF icon zał. nr 7-32 karta techniczna zestaw integracyjny krokus 22.03.2018r.2.74 MB
2018-04-03PDF icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018r. nr 500070865-N-2018102.69 KB
2018-04-03PDF icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018r. nr 500071017-N-2018 102.68 KB
2018-04-03PDF icon SIWZ 1/UZP/PM/2018 zmiana z dnia 03.04.2018r.1.05 MB
2018-04-10PDF icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2018r nr 500077243-N-2018116.71 KB
2018-04-10PDF icon SIWZ 1/UZP/PM/2018 zmiana z dnia 10.04.2018r.963.71 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 5 kosztorys ofertowy zmiana z dnia 10.04.2018r.296.93 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 6 przedmiar robót zmiana z dnia 10.04.2018r.401.36 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 7-02 plan zagospodarowania zmiana z dnia 10.04.2018r.346.05 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 7-03 zestawienie wyposażenia zmiana z dnia 10.04.2018r.469.29 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 7-04 rodzaje nawierzchni zmiana z dnia 10.04.2018r.177.97 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 7-15 karta techniczna huśtawka dla niepełnosprawnych zmiana z dnia 10.04.2018r.392.08 KB
2018-04-10PDF icon zał. nr 7-33 projekt zieleni 22.03.2018r. zmiana z dnia 10.04.2018r.311.77 KB
2018-04-18PDF icon odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.04.2018r. na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2018r.294.73 KB
2018-04-26PDF icon Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.04.2018r.329.87 KB
2018-04-27PDF icon ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- informacja o unieważnieniu 1/UZP/PM/2018157.88 KB

Partnerzy

Sponsorzy