OGŁOSZENIE - Roboty budowlane pn.:Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/UZP/PT/2018
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2020-04-11
---------
Uwaga Wykonawcy!

1. Zmiana Zamawiającego do załączników nr 5, 6, 7 z dnia 23.04.2018r.

2. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.04.2018r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.04.2018r.

Partnerzy

Sponsorzy