Zawiadomienie o odrzuceniu oferty:Dot. przetargu nieograniczonego nr 4/UZP/PT/2017 pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-11-30
---------
Bydgoszcz, 29.11.2017 r.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty:

W niniejszym postępowaniu został odrzucony Wykonawca ‘’SECURITY & CLEANING SYSTEM’’ Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a.

Uzasadnienie:
Zamawiający pismem z dnia 20.11.2017r. znak PT/1368/2017 wystąpił do Wykonawcy z wnioskiem na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, w terminie do dnia 27.11.2017r., na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp.
W wyznaczonym terminie, nie wpłynęło oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 20.12.2017r. zgodnie z pismem jw. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, oznacza brak zgody Wykonawcy i skutkuje odrzuceniem z postępowania o udzielenie ww. zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a uPzp.

Partnerzy

Sponsorzy