Zawiadomienie o wyborze oferty - mięso wołowe zadanie nr 1

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/UZP/PZ/2018
Rodzaj zamówienia: 

Przeniesiono do archiwum: 2020-02-5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:              przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa wołowiny, królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy nr 1/UZP/PZ/2018- zadanie nr 1

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą oferty w zakresie zadania nr 1 (dostawa mięsa wołowego):

Po dokonaniu badania i oceny ofert, wybrano ofertę nr 2 następującego Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy:      Zakład Przetwórstwa Trzody, Bydła i Dziczyzny „Myśliwiec”

ul. Osiedle Młodych 11, 89-530 Śliwice

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała w punktacji łącznej największą ilość punktów tj. 100 pkt.

Nr oferty

Nazwa o adres oferenta

Ilość otrzymanych punktów kryterium „cena”

Ilość otrzymanych punktów kryterium „termin dostawy”

Łączna ilość punktów

2

Zakład Przetwórstwa Trzody, Bydła i Dziczyzny „Myśliwiec” ul. Osiedle Młodych 11,

89-530 Śliwice

60

40

100

Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie o którym mowa w art. 94 ust. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DataZałącznikWielkość
2018-02-05PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty-zadanie nr 1279.33 KB

Partnerzy

Sponsorzy