Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-11-17
---------
Bydgoszcz, 17.11.2017r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2017 pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / uPzp –tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.

Zamówienie zostanie udzielone:
Biuro Ochrony Vigor Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę, z największą liczbą punktów z 10 ofert:
I kryterium- najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców: 60 pkt.
II kryterium- czas reakcji (podjęcie wymaganego działania) na wezwanie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 pracownikami dozoru): 40 pkt.
Wybrana oferta przedstawia największą liczbę punktów, ze względu na dwa kryteria ważnych ofert, bilans punktacji 100 pkt=100%. Oferta zawiera najniższą cenę spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców i oferowany przez Wykonawcę czas reakcji (podjęcie wymaganego działania) na wezwanie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 pracownikami dozoru),

Oferty oceniono pod względem I kryterium – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców i II kryterium- czas reakcji (podjęcie wymaganego działania) na wezwanie patrolu interwencyjnego (samochód wraz z min. 2 pracownikami dozoru), następująco:
1. TS Patrol Ochrona Osób i Mienia, Tomasz Sawicki, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 69 m. 67, wykluczono na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23.
2. EKOTRADE Spółka z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Pełnomocnictwo EKOTRADE Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz, wykluczono na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23.
3. HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wykluczono na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23.
4. MAXUS Sp. z o. o. 93-408 Łódź, ul. 3-go Maja 64/66, MM Service Security Sp. z o. o, ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, Pełnomocnictwo: MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o., 95-080 Kruszów, ul. Trybunalska 21, wykluczono na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23.
5. NEO GROUP Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, ilość punktów: I kryterium 53,65 pkt., II kryterium 40 pkt., LP=93,65 pkt.
6. Konsorcjum firm: 1. Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. 2. Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 3. Impel Security Polska Sp. o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 4. Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. 5. ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra, , ilość punktów: I kryterium 42,11 pkt., II kryterium 40 pkt., LP=82,11 pkt.
7. Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o., ul. Saperów 184, 85-539 Bydgoszcz, , ilość punktów: I kryterium 58,29 pkt. , II kryterium 40 pkt., LP= 98,29 pkt.
8. ‘’SECURITY & CLEANING SYSTEM’’ Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław, , ilość punktów: I kryterium 44,11 pkt., II kryterium 40 pkt., LP=84,11pkt.
9. Taurus Ochrona Group Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 13, 87-100 Toruń, ul. Piotra Skargi 13, 87-140 Chełmża, wykluczono na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23.

Partnerzy

Sponsorzy