Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-06-7
---------
Bydgoszcz, 07.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania na dostawę środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postepowania poniżej 30 tys. EURO na dostawę środków czystości do LPKiW nr 7/PM/2017.

Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 8
85-957 Bydgoszcz
za kwotę brutto: 22.053,40 zł
słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote 40/100

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Partnerzy

Sponsorzy