O pszczelarstwie w Ogrodzie Botanicznym

Wersja do wydrukuWersja PDF

Bydgoszcz, w tym Myślęcinek, bierze udział w projekcie popularyzacji i rozwoju pszczelarstwa w warunkach miejskich. W poniedziałek do miasta zawitają specjaliści ze Słowenii, by sprawdzić, jakim potencjałem dysponujemy

Projekt w skrócie nazywany BeePathNet nosi nazwę „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół
w Europie” (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe). Jego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa
w warunkach miejskich oraz poprawa warunków życia owadów zapylających.

Słoweńska stolica- Lublana, od lat prowadzi intensywne działania w zakresie popularyzacji i edukacji pszczelarstwa w mieście, skierowane do różnych grup społecznych. Tymi dobrymi praktykami chce się podzielić, dlatego udostępnia je do zastosowania przez inne miasta. Nie wskazuje, co konkretnie trzeba zrobić, ale daje przykłady, z których można skorzystać dostosowując je do swoich możliwości. Co można zrobić? Dróg jest wiele, m.in. edukacja, zakładanie pasiek, tworzenie lokalnych produktów na bazie miodu, propagowanie pszczelarstwa, nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie wykorzystania pożytków pozyskiwanych z pszczelarstwa, zakładanie stowarzyszeń wytwarzających, sprzedających i promujących produkty na bazie miodu itp., tworzenie wizerunku firmy przyjaznej dla pszczół.   

W poniedziałek 18 czerwca do Bydgoszczy przyjadą słoweńscy eksperci. Zobaczą, jak temat popularyzacji i rozwoju pszczelarstwa jest przez nas wprowadzany w życie. Wybiorą się m.in. do bydgoskich ogrodów botanicznych, by potem wszyscy przy wspólnym stole mogli wymienić przemyślenia i określić potencjał i zasoby miasta. 

Bydgoszcz dołącza do projektu, który wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, lokalny i silny wpływ człowieka na środowisko powoduje negatywny wpływ m.in. na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.

W ramach projektu partnerzy mają za zadanie:
- przeprowadzenie oceny stanu istniejącego i utworzenie lokalnej grupy interesariuszy złożonej np. z pszczelarzy, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, nadleśnictw etc.
- w uzgodnieniu z interesariuszami wprowadzenie wybranych, dobrych praktyk w Bydgoszczy, a także rozszerzenie praktyk o nowe elementy, jeżeli zostaną one zidentyfikowane,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego, dotyczącego rzeczowej realizacji i powielenia dobrych praktyk wykorzystywanych w Lublanie na naszym rodzimym gruncie, z uwzględnieniem lokalnych preferencji i specyfiki, który ma być złożony do 4 października 2018 r. Planowana realizacja projektu – 2 lata,
- rozszerzenie partnerstwa o dodatkowe 2-3 miasta. Zainteresowane wejściem do konsorcjum BeePathNet są kolejne podmioty, m.in.: jedna z dzielnic Budapesztu oraz portugalskie Amarante. Rozszerzenie partnerstwa jest wymogiem, który należy spełnić przygotowując wypracowany wspólnie w projekcie wniosek o dofinansowanie.

Partnerzy

Sponsorzy