Informacje z otwarcia ofert z dnia 06.02.2018r. przetarg nieograniczony -roboty budowlane pn.: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
3/UZP/PT/2017
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2020-02-6
---------
1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 560835,63 zł brutto.
2) Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
1. RenCraft Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz,
3) cena, termin wykonania zamówienia, okres rękojmi:
1. RenCraft Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz, za cenę: 771373,34 zł brutto, termin wykonania zamówienia: 30.06.2018r., okres rękojmi: 72 miesiące.

Partnerzy

Sponsorzy