Wynik postępowania na dostawę pasz pełnoporcjowych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-06-6
---------
Ogłoszenie wyniku postępowania wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp
pn. „Dostawa pasz pełnoporcjowych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy”nr 4/PZ/2017

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na dostawę pasz pełnoporcjowych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy nr 4/PZ/2017. Informujemy, że najniższą cenę, która stanowiła jedyne kryterium oceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferował wykonawca:

Zofia Połczyńska Wytwórnia Pasz „Morawski”
Żurawia 19, 89-240 Kcynia
na kwotę brutto 22.396,28 zł

Bydgoszcz 5.06.2017 r.

Partnerzy

Sponsorzy