Zamówienia publiczne

Wynik postępowania pn.: Usługa koparko-ładowarki wraz z operatorem na potrzeby LPKiW

Przetargi: 

Bydgoszcz, 29.11.2017

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „ Usługa koparko- ładowarki wraz z operatorem na potrzeby LPKiW ” nr 1/PB/2017

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na usługę koparko- ładowarki wraz z operatorem na potrzeby LPKiW nr 1/PB/2017.

Informujemy, że wybrano ofertę:
FUH Zbigniew Magierowski
Żołędowo, ul. Bydgoska 61
86-031 Osielsko
Za kwotę brutto: 23 985,00 zł

Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Bydgoszcz, 17.11.2017r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2017 pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / uPzp –tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.

ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania na dostawę 11 szt. wózków do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW

Bydgoszcz, 16.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW nr 10/PM/2017.

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 06.11.2017 r.
10/PM/2017
Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO
na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Informacje z otwarcia ofert zadania pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

1)Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 787090,28 zł brutto.
2) Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
1. TS Patrol Ochrona i Mienia, Tomasz Sawicki, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 69 m. 67.
2. EKOTRADE Spółka z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Pełnomocnictwo EKOTRADE Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz.
3. HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 606301-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Partnerzy

Sponsorzy